6. nedeľa v cezročnom období 17.2.2019

Liturgický kalendár: 22.2. piatok Je sviatok Katedry sv. Petra, apoštola 23.2. sobota Je spomienka na sv. Polykarpa, biskupa a mučeníka 24.2. nedeľa 7. nedeľa v cezroč. období  Noví akolyti.Otec biskup ustanovil do služby v našej diecéze 63 akolytov, prvý krát laikov – mužov, ktorí sa majú starať o službu pri oltári, sú trvalými mimoriadnymi vysluhovateľmi svätého prijímania a v mimoriadnych [...]

február 16th, 2019|Novinky, Oznamy|0 Comments

5. nedeľa v cezročnom období 10.2.2019

Liturgický kalendár:   Pondelok 11.2.2019 Je ľubovoľ. spomienka Panny Márie Lurdskej Štvrtok 14.2. Je sviatok Cyrila a Metoda, hlavných patrónov Žilinskej diecézy 17.2. nedeľa 6. nedeľa v cezroč. období   Zbierka na saleziánske dielo v Žiline vyniesla vo farskom kostole 2127,-eur a v Bánovej 392,-eur. Všetkým darcom srdečné Pán Boh zaplať.   V túto nedeľu (10.2.) je stretnutie rodičov a prvoprijímajúcich. Začíname [...]

február 16th, 2019|Novinky, Oznamy|0 Comments

4. nedeľa v cezročnom období 3.2.2019 (Hody u saleziánov)

Liturgický kalendár:   5.2. utorok 2019 Spomienka sv. Agáty, panny a mučenice 6.2. streda Spomienka sv. Pavla Mikiho a spoločníkov, mučeníkov 8.2. piatok Ľubovoľ. spomienka na sv. Hieronyma Emilianiho alebo sv. Jozefíny Bakhity, panny 10.2. nedeľa 5. nedeľa v cezroč. období     Dnes je zbierka na saleziánske dielo v Žiline   Budúcu nedeľu je stretnutie rodičov a prvoprijímajúcich. [...]

február 16th, 2019|Novinky, Oznamy|0 Comments

3. nedeľa v cezročnom období 27.1.2019

Liturgický kalendár:   28.1.pondelok Spomienka na sv. Tomáša Akvinského 31.1.štvrtok Sviatok sv. Jána Bosca, kňaza, zakladateľa saleziánov a patrón farského kostola 1.2. piatok Prvý piatok v mesiaci (štvrtok a piatok spovedáme už od 16:30) 2.2. sobota Sviatok Obetovanie Pána (Hromnice), Deň zasvätených,                                 1. [...]

január 26th, 2019|Novinky, Oznamy|0 Comments

2. nedeľa v cezročnom období 20.1.2019

Liturgický kalendár:   21.1. pondelok Spomienka, sv. Agnesa, panna a mučenica 22.1. utorok Spomienka na Lauru Vikuňovú, pannu (začiatok deviatnika k don Boscovi) 24.1. štvrtok Spomienka, Sv. František Saleský 25.1. piatok Sviatok, Obrátenie sv. Pavla 26. 1. sobota Spomienka, sv. Timotej a Titus, biskupi 27.1. 3. nedeľa v cezročnom období    Stretnutie rodičov a prvoprijímajúcich bude dnes (20.1.) po sv. [...]

január 21st, 2019|Novinky, Oznamy|0 Comments

Malé zhodnotenie sviatostného života v roku 2018, vo Farnosti Žilina – Saleziáni

Krsty Vo farnosti sme pokrstili 59 detí (o 10 menej ako minulý rok), pričom bolo 26 dievčat a 33 chlapcov a z toho v Bánovej bolo pokrstených 2 dievčatá a 4 chlapci. 40 detí má šťastie, že majú oboch rodičov, ktorí majú sviatostné manželstvo. 19 (skoro 1/3) detí sa narodilo v iregulárnych podmienkach. Nezabúdajme, že najväčšou úlohou rodičov i krstných rodičov [...]

január 12th, 2019|Novinky, Oznamy|0 Comments

Prvá nedeľa po narodení Pána – nedeľa Svätej rodiny 30.12. 2018

Liturgický kalendár:     31.12. pondelok Spomienka na Sv. Silvestra, pápeža 1.1.2019 utorok Slávnosť Panny Márie Bohorodičky, prikázaný sviatok 2.1. streda Spomienka na sv. Bazila Veľkého a Gregora Naziánskeho, biskupov a učiteľov Cirkvi 4.1. piatok Prvý piatok v mesiaci 5.1. sobota Prvá sobota (po rannej sv.omši bude pobožnosť Fatimskej soboty) 6.1. nedeľa Slávnosť Zjavenia Pána       [...]

január 11th, 2019|Novinky, Oznamy|0 Comments