26. Nedeľa v cezročnom období – 29.9. 2019

Liturgický kalendár: 30.9.2019 pondelok Spomienka na sv. Hieronyma, kňaza a učiteľa Cirkvi 1.10. utorok Spomienka na sv. Teréziu z Lisieux, pannu a učiteľku Cirkvi 2.10. streda Spomienka na sv. anjelov strážcov 4.10.piatok Spomienka na sv. Františka Assiského Prvý piatok. Vo štvrtok a piatok  spovedáme ako v prvopiatkovom týždni – hodinu pred večernou sv. omšou) 5.10. sobota Ľubovoľ. spomienka na sv. [...]

september 28th, 2019|Novinky, Oznamy|0 Comments

25. Nedeľa v cezročnom období – 22.9. 2019

Liturgický kalendár: 23.9. pondelok Spomienka (Sp.) na sv. Pia z Pietrelčiny, kňaza 26.9. štvrtok Ľubovoľná sp. (Ľ. Sp.) na sv. Kozmu a Damiána, mučeníkov 27.9. piatok Sp. na sv. Vincenta de Paul, kňaza 28.9. sobota Ľ.sp. Sv. Václava, mučeníka, alebo sv. Vavrinca Ruiza a spoločníkov mučeníkov, 29.7. nedeľa 26. nedeľa v cezročnom období Zbierka na saleziánsky seminár vyniesla minulú [...]

september 21st, 2019|Novinky, Oznamy|0 Comments

15.9. oznamy na nedeľu – Slávnosť Sedembolestnej P.M. Patrónky Slovenska

Liturgický kalendár: 16.9. pondelok Spomienka na sv. Kornélia pápeža a Cypriána biskupa, mučeníkov 20.9. piatok Spomienka na sv. Ondreja Kima Taegona, kňaza a Pavla Chonga Hasanga a spoločníkov mučeníkov 21.9. sobota Sviatok sv. Matúša, apoštola a evanjelistu, 22.9. nedeľa 25. nedeľa v cezročnom období  Dnes (nedeľa 15.9.) je zbierka na seminár.  Pre pomoc ľuďom bez vlastného bývania bude predaj pomôcok [...]

september 19th, 2019|Novinky, Oznamy|0 Comments

23. Nedeľa v cezročnom období – 8.9. 2019

Liturgický kalendár: 9.9. pondelok Ľubovoľ. spomienka na sv. Petra Clavera, kňaza 12.9. štvrtok Ľubovoľ. spomienka mena Panny Márie 13.9. piatok Sv. Jána Zlatoústeho, biskupa a učiteľa Cirkvi 14.9. sobota Sviatok Povýšenie svätého kríža 15.9. nedeľa Sedembolestná Panna Mária patrónka Slovenska, slávnosť Zbierka na saleziánsky seminár bude na budúcu nedeľu 15.9. Rozvoj detí a podpora ľudí [...]

september 7th, 2019|Novinky, Oznamy|0 Comments

22. Nedeľa v cezročnom období – 1.9. 2019

Liturgický kalendár: 3.9. utorok Spomienka na Gregora Veľkého, pápeža a učiteľa Cirkvi 7.9. sobota Spomienka na sv. košických mučeníkov Marka, Melichara a Štefana 8.9. nedeľa 23. nedeľa v cezročnom období   Sv. omše v novom školskom roku (od 2.9.):                Farský kostol: Cez týždeň budú naďalej o 6:30 a 17:30. V sobotu o 7:00 a 17:30. Mládežka bude už v utorok 3.9. o 18:45. Nedeľné [...]

september 7th, 2019|Novinky, Oznamy|0 Comments

21. Nedeľa v cezročnom období – 25.8. 2019

Liturgický kalendár: 27.8. utorok Spomienka na sv. Moniku 28.8. streda Spomienka na sv. Augustína, biskupa a učiteľa Cirkvi 29.8. štvrtok Spomienka na mučenícku smrť sv. Jána Krstiteľa 1.9. nedeľa 22. nedeľa v cezročnom období Sv. omše v novom školskom roku od 2.9.: Farský kostol (u saleziánov): Cez týždeň budú naďalej o 6:30 a 17:30. V sobotu o 7:00 a 17:30. Mládežka bude už [...]

20. Nedeľa v cezročnom období – 18.8. 2019

Liturgický kalendár:   19.8. pondelok Ľubovoľ. spomienka na sv. Jána Eudesa, kňaza 20.8. utorok Spomienka na sv. Bernarda, opáta a učiteľa Cirkvi 21.8. streda Spomienka na sv. Pia X., pápeža 22.8. štvrtok Spomienka na Pannu Máriu Kráľovnú 23.8. piatok Ľubovoľ. spomienka na sv. Ruženu Limskú, pannu 24.8. sobota Sviatok sv. Bartolomeja, apoštola 25.8. nedeľa 21. nedeľa [...]

19. Nedeľa v cezročnom období – 11.8. 2019

Liturgický kalendár: 12.8. pondelok Ľubovoľ. spomienka sv. Jany Františky de Chantal, rehoľníčky 13.8. utorok Ľubovoľ. spomienka sv. Ponciána, pápeža a Hypolita, kňaza, mučeníkov 14.8. streda Spomienka na sv. Maximiliána  Máriu Kolbeho, kňaza a mučeníka 15.8. štvrtok Slávnosť nanebovzatia Panny Márie, prikázaný sviatok 16.8. piatok Ľubovoľ. spomienka na sv. Štefana Uhorského 18.8. nedeľa 20. nedeľa v cezročnom období [...]

18. Nedeľa v cezročnom období – 4.8. 2019

Liturgický kalendár: 5.8. pondelok Ľubovoľ. spomienka na výročie posviacky hlavnej mariánskej baziliky v Ríme 6.8. utorok Sviatok Premenenia Pána 8.8. štvrtok Spomienka na sv. Dominika, kňaza 9.8. piatok Sviatok sv. Terézie Benedikty od kríža, panny a mučenice, patrón. Európy 10.8. sobota Sviatok sv. Vavrinca, diakona a mučeníka 11.8. nedeľa 19. nedeľa v cezročnom období Agapé. Ďakujeme všetkým, ktorí [...]