19. Nedeľa v cezročnom období – 11.8. 2019

Liturgický kalendár: 12.8. pondelok Ľubovoľ. spomienka sv. Jany Františky de Chantal, rehoľníčky 13.8. utorok Ľubovoľ. spomienka sv. Ponciána, pápeža a Hypolita, kňaza, mučeníkov 14.8. streda Spomienka na sv. Maximiliána  Máriu Kolbeho, kňaza a mučeníka 15.8. štvrtok Slávnosť nanebovzatia Panny Márie, prikázaný sviatok 16.8. piatok Ľubovoľ. spomienka na sv. Štefana Uhorského 18.8. nedeľa 20. nedeľa v cezročnom období [...]

18. Nedeľa v cezročnom období – 4.8. 2019

Liturgický kalendár: 5.8. pondelok Ľubovoľ. spomienka na výročie posviacky hlavnej mariánskej baziliky v Ríme 6.8. utorok Sviatok Premenenia Pána 8.8. štvrtok Spomienka na sv. Dominika, kňaza 9.8. piatok Sviatok sv. Terézie Benedikty od kríža, panny a mučenice, patrón. Európy 10.8. sobota Sviatok sv. Vavrinca, diakona a mučeníka 11.8. nedeľa 19. nedeľa v cezročnom období Agapé. Ďakujeme všetkým, ktorí [...]

17. Nedeľa v cezročnom období – 28.7. 2019

Liturgický kalendár: 29.7. pondelok Spomienka na sv. Martu 31.7. streda Spomienka na sv. Ignáca z Loyoly, kňaza 1.8. štvrtok Spomienka na sv. Alfonza Márie z Liguori, biskupa a učiteľa Cirkvi 2.8. piatok Prvý piatok v mesiaci (spovedáme ako v prvopiatkovom týždni) 3.8. sobota Prvá sobota v mesiaci 4.8. nedeľa 18. nedeľa v cezročnom období  Posledné úpravy kostola Ďakujeme všetkým, ktorí sa [...]

16. Nedeľa v cezročnom období – 21.7. 2019

Liturgický kalendár: 22.7. pondelok Sviatok Márie Magdalény 23.7. utorok Sviatok sv. Brigity, rehoľníčky, patrónky Európy 24.7. streda Ľubovoľ. spomienka na sv. Šarbela Makhlufa, kňaza 25.7. štvrtok Sviatok sv. Jakuba, apoštola 26.7. piatok Spomienka na sv. Joachima a Annu, rodičov Panny Márie 27.7. sobota Spomienka na sv. Gorazda a spoločníkov 28.7. nedeľa 17. nedeľa v cezročnom období  Posledné [...]

15. Nedeľa v cezročnom období – 14.7. 2019

Liturgický kalendár:   15.7. pondelok Spomienka na sv. Bonaventúru, biskupa a učiteľa Cirkvi 16.7. utorok Ľubovoľ. spomienka na Pannu Máriu Karmelskú 17.7. streda Spomienka na sv. Andreja Svorada a Benedikta, pustovníkov 20.7. sobota Ľubovoľná spomienka na sv. Apolinára, biskupa 21.7. nedeľa 16. nedeľa v cezročnom období Zapisovanie intencií na sv. omše bude na budúcu sobotu 20.7. po sv. [...]

14. Nedeľa v cezročnom období – 7.7. 2019

 Liturgický kalendár: 11.7. štvrtok Sviatok sv. Benedikta, patróna Európy 14.7. 2019 15. nedeľa v cezročnom období  Letný chlapčenský a dievčenský tábor Dievčatá od 11 do 14 rokov pozývame na saleziánsky pobytový tábor  v Poluvsí na našej chate,  15. až 19. júla , prihlásiť sa dá aj cez internet. Podobne sa môžu nahlásiť aj chlapci od 10-15 [...]

13. Nedeľa v cezročnom období – 30.6. 2019

Liturgický kalendár: 2.7. utorok Sviatok Návštevy Panny Márie 3.7. streda Sviatok sv. apoštola Tomáša 5.5. piatok Slávnosť sv. Cyrila a Metoda (prvý piatok v mesiaci) 6.7. sobota Ľobovoľ. spomienka na sv. Máriu Goretti, pannu a mučenicu 7.7. 2019 14. nedeľa v cezročnom období  Zbierka na dobročinné dielo sv. Otca tzv. „halier“ sv. Petra vyniesla u saleziánov 1617,- eur a v Bánovej [...]

12. Nedeľa v cezročnom období – 23.6. 2019

Liturgický kalendár:   24.6.2019 pondelok Slávnosť Narodenia Jána Krstiteľa 27.6.2019 štvrtok Ľubovoľ. spom. na sv. Cyrila Alexandrijského, biskupa a učiteľa Cirkvi 28.6.2019 piatok Slávnosť Najsvätejšieho Srdca Ježišovho 29.6. 2019 sobota Prikázaný Sviatok svätých Petra a Pavla, apoštolov 30.6. 2019 13. nedeľa v cezročnom období     Dnes je zbierka na dobročinné dielo sv. Otca tzv. „halier“ sv. [...]

6. Veľkonočná nedeľa – 26.5. 2019

27.5. pondelok Ľubovoľ. spomienka  Sv. Augustína z Canterbury, biskupa 29.5. streda Ľubovoľ. spomienka  Sv. Pavla VI., pápeža 30.5. štvrtok Slávnosť Nanebovstúpenia Pána 1.6. sobota Prvá sobota v mesiaci 2.6. 2019 7.Veľkonočná nedeľa   Vo štvrtok 30.mája bude Slávnosť Nanebovstúpenia Pána – je to prikázaný sviatok. Sv. omše u saleziánov budú ráno o 6:30 a večer o 17:30 a 20:00. V Bánovej o 7:00, [...]

5. Veľkonočná nedeľa – 19.5. 2019

Liturgický kalendár: 20.5. pondelok Ľubovoľ. spomienka na sv. Bernardína Sienského, kňaza 21.5. utorok Sviatok - výročie posviacky kostola Božského Srdca v Bánovej 22.5. streda Ľubovoľ. spomienka na sv. Ritu z Cascie, rehoľníčku 24.5. v piatok Slávnosť Panny Márie Pomocnice kresťanov 26.5. 2019 6.Veľkonočná nedeľa   Zbierka na seminár: u saleziánov sa vyzbieralo 938,-eur a v Bánovej 449,-eur. Všetkým darcom srdečné [...]