Sv. Cyrila a Metoda – Slovanských vierozvestcov 5. 7. 2020

Liturgický kalendár:       saleziáni Bánová 06.07. pondelok sv. Mária Goretti, panna, mučenica ľub. sp. 6:30 17:30 18:30 07.07. utorok bl. Mária Romerová, panna 6:30  17:30 18:30 08.07. streda   6:30  17:30 18:30 09.07. štvrtok   6:30 17:30 18:30 10.07. piatok   6:30  17:30 18:30 11.07. sobota Sv. Benedikt opát,  patrón Európy - sviatok [...]

Trinásta nedeľa v cezročnom období – A 28. 6. 2020

Liturgický kalendár: saleziáni Bánová 29.06. pondelok Sv. Petra a Pavla – slávnosť – prikázaný sviatok 6:30 17:30 20:00 7:00 17:30 30.06. utorok 6:30  17:30 17:30 01.07. streda 6:30  17:30 18:30 02.07. štvrtok Návšteva Panny Márie - sviatok 6:30 17:30 18:30 03.07. piatok Sv. Tomáša - sviatok 6:30  17:30 18:30 04.07. sobota 7:00  20:00 18:30 05.07. [...]

Dvanásta nedeľa v cezročnom období – A 14. 6. 2020

Liturgický kalendár: saleziáni Bánová 22.06. pondelok 6:30  17:30 17:30 23.06. utorok 6:30  17:30 17:30 24.06. streda Narodenie sv. Jána Krstiteľa - slávnosť 6:30  17:30 17:30 25.06. štvrtok   6:30 17:30 17:30 26.06. piatok 6:30  17:30 17:30 27.06. sobota 7:00  17:30 18:30 28.06. nedeľa 13. nedeľa v cezročnom období roku A 6:30 8:00 9:30 11:00 20:00 7:00 [...]

Jedenásta nedeľa v cezročnom období – A 14. 6. 2020

Liturgický kalendár: saleziáni Bánová 15.06. pondelok 6:30  17:30 17:30 16.06. utorok 6:30  17:30 17:30 17.06. streda 6:30  17:30 17:30 18.06. štvrtok   6:30 17:30 17:30 19.06. piatok Najsvätejšieho Srdca Ježišovho - slávnosť 6:30  17:30 7:00 17:30 20.06. sobota Nepoškvrnené Srdce Panny Márie – spomienka 7:00  17:30 18:30 21.06. nedeľa 12. nedeľa v cezročnom období roku [...]

Nedeľa Najsvätejšej Trojice – A 7. 6. 2020

Liturgický kalendár: saleziáni Bánová 8.06. pondelok Bl. Štefana Šándora, rehoľníka, mučeníka - spomienka 6:30  17:30 17:30 9.06. utorok 6:30  17:30 17:30 10.06. streda 6:30  17:30 17:30 11.06. štvrtok Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi - slávnosť 6:30 17:30 20:00 7:00  17:30 12.06. piatok Bl. Františka Kęsyho a spoločníkov, mučeníkov  ľub. sp. 6:30  17:30 17:30 13.06. sobota [...]

Turíčna nedeľa – A 31. 5. 2020

Liturgický kalendár:       saleziáni Bánová 1.06. pondelok Panny Márie, Matky Cirkvi - spomienka 6:30  17:30 17:30 2.06. utorok   6:30  17:30 17:30 3.06. streda Sv. Karola Lwangu a spoločníkov, muč. spomienka 6:30  17:30 17:30 4.06. štvrtok PÁNA JEŽIŠA KRISTA – VEĽKŇAZA - sviatok 6:30  17:30 17:30 5.06. piatok Sv. Bonifáca, biskupa a mučeníka [...]

Siedma veľkonočná nedeľa – A 24. 5. 2020

Liturgický kalendár: saleziáni Bánová 25.05. pondelok Panny Márie Pomocnice – sviatok SDB 6:30  17:30 17:30 26.05. utorok 6:30  17:30 17:30 27.05. streda 6:30  17:30 17:30 28.05. štvrtok 6:30  17:30 17:30 29.05. piatok Bl. Jozefa Kowalského, mučeníka  spomienka 6:30  17:30 17:30 30.05. sobota 6:30  17:30 18:30 31.05. nedeľa Turíčna nedeľa 6:30 8:00 9:30 11:00 20:00 7:00 [...]

Šiesta veľkonočná nedeľa – A 17. 5. 2020

Liturgický kalendár: saleziáni Bánová 18.05. pondelok Sv. Leonarda Murialda, kňaza - ľub. sp. 6:30  17:30 17:30 19.05. utorok 6:30  17:30 17:30 20.05. streda Sv. Bernardína, kňaza - ľub. sp. 6:30  17:30 17:30 21.05. štvrtok NANEBOVSTÚPENIE PÁNA prikázaný sviatok 6:30  17:30 20:00 17:30 22.05. piatok 6:30  17:30 17:30 23.05. sobota Sv. Rity z Cascie, rehoľníčky - ľub. [...]

Piata Veľkonočná nedeľa – A 10. 5. 2020

Liturgický kalendár: saleziáni Bánová 11.05. pondelok Bl. Sáry Salkaháziovej – panny,mučeníce - ľub. sp. 6:30  17:30 17:30 13.05. streda Sv. Márie Dominiky Mazarellovej - panny sviatok 6:30  17:30 17:30 14.05. štvrtok Sv. Mateja – apoštola sviatok 6:30  17:30 17:30 16.05. sobota Sv. Jána Nepomuckého, kňaza, mučeníka - spomienka 6:30  17:30 18:30 17.05. nedeľa Šiesta veľkonočná [...]

Štvrtá Veľkonočná nedeľa – Nedeľa Dobrého Pastiera – A 3. 5. 2020

Liturgický kalendár:   4.05. pondelok Sv. Floriána - mučeníka - ľub. spomienka 5.05. utorok 6.05. streda Sv. Dominika Sávia sviatok 7.05. štvrtok 8.05. piatok 9.05. sobota 10.05. nedeľa Piata veľkonočná nedeľa v roku A   Dnes, v nedeľu Dobrého Pastiera slávime svetový deň za duchovné povolania. Svätý Otec František vo svojom posolstve na tento deň rozvíja príbeh [...]