Liturgický kalendár:

saleziáni Bánová
22.06. pondelok 6:30  17:30 17:30
23.06. utorok 6:30  17:30 17:30
24.06. streda Narodenie sv. Jána Krstiteľa – slávnosť 6:30  17:30 17:30
25.06. štvrtok   6:30 17:30 17:30
26.06. piatok 6:30  17:30 17:30
27.06. sobota 7:00  17:30 18:30
28.06. nedeľa 13. nedeľa v cezročnom období roku A 6:30 8:00 9:30 11:00 20:00 7:00 9:30

 

Povinná účasť na nedeľnej sv. omši

Vzhľadom na pokračujúce uvoľnenia biskupi rozhodli o odvolaní všeobecného dišpenzu od povinnej účasti veriacich na nedeľných a sviatočných bohoslužbách k 17. júnu 2020. Virtuálne spoločenstvo a sledovanie prenosov, ktoré sa ukázalo ako veľmi užitočný prostriedok vo výnimočnom stave, nemôže trvalo nahradiť živé spoločenstvo stretávajúce sa pri modlitbe a sláveniach. Zostávajú v platnosti výnimky z povinnej účasti pre tých, ktorí sú chorí, musia zostať v karanténe alebo pociťujú vážnu fyzickú či morálnu prekážku (napríklad veľkú obavu kvôli iným chronickým ochoreniam, pooperačným stavom, atď.).

 

Duchovná obnova pre saleziánsku rodinu

bude v sobotu 27. júna v kostole u saleziánov. Začíname o 8:45 príhovorom kazateľa, nasleduje adorácia, počas nej spovedanie a o 11:00 sv. omša v kostole. Po sv. omši vás pozývame na skromný obed a dotvorenie spoločenstva. Tých, ktorí by chceli zostať na obede prosíme o prihlásenie sa na tel. č. na výveske (0910 639280) formou hovoru alebo SMS , kde treba uviesť počet dospelých a počet detí. Detailnejšie organizačné informácie sa dozvieme na začiatku obnovy.

 

Letné tábory u saleziánov

prímestský tábor, pobytové tábory a ďalšie aktivity – informácie sú na výveske. Môžete sa prihlásiť na domkazilina.sk a pri východe z kostola si zobrať letáčik, kde nájdete všetky informácie.

Ponuka evanjeliovej kontemplácie podľa Lectio divina: 0621

Budúci týždeň upratuje skupinka č. 4.