Farnosť

Názov:

Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Žilina-Saleziáni

Rajecká cesta 17
010 01 Žilina
tel. č.: 041/72 34 760 (vrátnica saleziánskeho domu)

mobilné t.č. :0911 762 652
e-mail: zilina.sdb@fara.sk
č.u.: SK2909000000000076516476

IČO: 36148881

DIČ: 2020638323

Farár:

don Dominik Vinš SDB (od 01.08.2016)

Farský kostol sv. Jána Bosca

Filiálka: Bánová, kostol Božského srdca

Farská kancelária ( Na poschodí pri farskom kostole: Rajecká 17, 010 01 Žilina)
Pondelok
Utorok  10:00 – 12:00 hod.
Streda
Štvrtok 15:00 – 17:00 hod
Piatok

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV (od 25.5.2018)