Liturgický kalendár:

saleziáni Bánová
15.06. pondelok 6:30  17:30 17:30
16.06. utorok 6:30  17:30 17:30
17.06. streda 6:30  17:30 17:30
18.06. štvrtok   6:30 17:30 17:30
19.06. piatok Najsvätejšieho Srdca Ježišovho – slávnosť 6:30  17:30 7:00 17:30
20.06. sobota Nepoškvrnené Srdce Panny Márie – spomienka 7:00  17:30 18:30
21.06. nedeľa 12. nedeľa v cezročnom období roku A 6:30 8:00 9:30 11:00 20:00 7:00 9:30

 

Prvé sväté prijímanie

V sobotu (20.6.) 52 deti pristúpi k Prvému sv. prijímaniu v našom farskom kostole a v nedeľu ďalších 19 detí v Bánovej. Sprevádzajme deti aj ich rodiny modlitbou.

Najsvätejšie Srdce Ježišovo – (v piatok)

je neprikázaný sviatok. Na záver sv. omše je odprosujúca pobožnosť. Veriaci, ktorí sa zúčastnia na verejnom recitovaní modlitby Najmilší Ježišu, môžu získať za obvyklých podmienok úplné odpustky. V našej filiálke – v Bánovej sú hody. Dnes je aj svetový deň modlitieb za posväcovanie kňazov.

Letné tábory u saleziánov

Aj tento rok sme pre Vaše deti pripravili letné tábory a podujatia – prímestský tábor, pobytové tábory a ďalšie aktivity. Môžete sa prihlásiť na domkazilina.sk a pri východe z kostola si zobrať letáčik, kde nájdete všetky informácie.

Pozývame rodiny, ktoré chcú utužiť svoje vzťahy, prežiť pár dní v priateľskej atmosfére na rodinný tábor. Termín konania je 6.-.9. augusta. Bližšie info na výveske a na stránke domkazilina.sk.

Poďakovanie vedúcemu orchestra

Po 15 ročnej službe detskému orchestru Martin Krška ukončil službu vedenia a dirigovania orchestra. Nech mu Pán bohato odmení všetko dobro, ktoré sa snažil vštepovať do sŕdc deti aj za službu našej farnosti.

Kresťanský koučing

V nedeľu (14.6.) v čase od 18:00 do 19:30 ponúka svoju kresťanskú službu pomoci párom, jednotlivcom i skupinám – kresťanský kouč (Ivan Šimko). Bude Vám k dispozícii v zasadačke farského úradu. Po dohode je stretnutie možné aj v inom čase. (Kontakt: 0948 101 141)

Ukončenie prenosov sv. omší

Mimoriadna situácia končí (aj keď niektoré obmedzenia ako rúško, dezinfekcia, podávanie sv. prijímania na ruku) ostávajú. Tým sa končia aj naše priame prenosy bohoslužieb. Nebojme sa už ísť na bohoslužby. Už nie je povinnosť obsadzovať miesta šachovnicovo, ak má niekto obavu sedieť pri iných, nech si sadne na stoličku.

 

Budúci týždeň upratujú rodičia prvoprijímajúcich detí 

 

Ponuka evanjeliovej kontemplácie podľa Lectio divina: 0614