Liturgický kalendár:

 

25.11.2019, Pondelok Výročie posviacky farského kostola sv. Jána Bosca
30.11. sobota Sviatok, Sv. Ondrej, apoštol
1.12.2019 1. adventná nedeľa

Zbierka na charitu

bude pri sv. omšiach budúcu nedeľu 1.12.

Deviatnik k Panne Márii Nepoškvrnenej (Slávnosť bude v pondelok 9.12.)

začíname v piatok 29.11. Úmysel: za vzájomne zjednocujúce vzťahy vo farnosti pri výchove a pastorácii mladých a rodín. Sv. omšu budeme končiť požehnaním, ktoré odporúčal don Bosco: Panny Márie Pomocnice.

Adventný predaj kníh

Po sv. o 8:00, 9:30 a 11:00 bude počas adventných nedelí možnosť kúpiť si knihy s náboženskou tematikou. Zisk z tohto predaja ide na podporu chudobných ľudí.

Požehnanie adventných vencov.

Budúcu nedeľu budeme začínať sv. omše požehnaním adventných vencov. Prineste si ich na požehnanie.

Adventné popoludnia

budú počas každej adventnej nedele na oratku vždy od 15.00 do 17,30. Pozvaní ste všetci, i starší, celé rodiny s deťmi. Aj tak môžeme budovať farské spoločenstvo. Prvú adventnú nedeľu budeme okrem iných aktivít vyrábať adventné vence. Doneste si materiál, alebo za symbolickú sumu si ho môžete zakúpiť v oratku.

Stretnutie prvoprijímajúcich a rodičov

bude budúcu nedeľu 1.12. o 9,30. Téma – život kresťana v praxi – adventná príprava.

Milé maminy z modlitieb matiek, 

pozývame Vás na stretnutie v piatok 6.12.2019, o 19,10 hod. do haly CVČ Strom pri kostole na Solinkách. Stretnutie bude o tom, ako sa správne modliť v našich skupinkách podľa posledných usmernení našej národnej koordinátorky Janky Pajanovej. Prosíme o účasť aspoň po jednej mamičke z každej skupinky. Prihovoria sa Vám Vaše koordinátorky.

Pozývame Vás na slávnostné vešpery v nedeľu Krista Kráľa

ktorým bude predsedať otec biskup Tomáš. Vešpery budú vo farskom kostole Najsvätejšej Trojice o 16:00 hod. Po ich skončení bude pokračovať adorácia Najsvätejšej oltárnej sviatosti, počas ktorej sa pomodlíme Modlitbu zasvätenia ľudského pokolenia, kedy zasvätíme seba, naše farnosti a celú diecézu Kráľovi kráľov a Pánovi pánov. V tento deň u nás vešpery (o 18,00) nebudú.

Organové vešpery u sv. Barbory 

Na koniec cirkevného roka Vás pozývame na Organové vešpery v utorok 26.11.2019 večer o 19 hod. do kostola sv. Barbory.  Účinkujúci sú z Oddelenia cirkevnej hudby Konzervatória v Žiline.

 

Budúci týždeň upratuje skupina č. 2.