Národný týždeň manželstva... viac a nielen  podnety na tento týždeň pozri na https://www.ntm.sk/