Liturgický kalendár:

21.4. 2019 Veľkonočná nedeľa

Zbierka na pomoc utečencom a prenasledovaným kresťanom vyniesla minulú nedeľu 1600,- eur z toho v Bánovej sa vyzbieralo 571,- eur. Všetkým darcom srdečné Pán Boh odmeň.

Informačník o spovedaní pred Veľkou Nocou a obradoch Veľkého týždňa a Veľkej Noci si môžete zobrať zo stolíkov pri východe z kostola. Pripomíname úpravu spovedania u saleziánov a v Bánovej. V Bánovej sa spovedalo v sobotu; vo farskom kostole u saleziánov sa bude spovedať ešte v pondelok 15.4. od 15:00 do 17:30.

DBŽ – don Bosco v Žiline. Vyšlo nové číslo DBŽ. Môžete si ho zobrať vzadu na stolíku, odporúčaný príspevok je 0,50€. Okrem iného v ňom nájdete program podujatí počas Veľkej noci u saleziánov a tiaž ponuku letných akcií.

Veľkonočné Trojdnie

Všetky časy a informácie o obradoch a pobožnostiach nájdete vo vyššie spomínaných informačníkoch. 

V krátkosti spomenieme najdôležitejšie termíny:

Na Zelený štvrtok je iba večerná sv. omša o 17:30. Po svätej omši bude možnosť krátkeho bdenia s Ježišom „v Getsemanskej záhrade“ do 21:00.

Obrady Veľkého piatku o 16:00 (Predtým o 15:00 je korunka Božieho milosrdenstva a krížová cesta)

Vigília vzkriesenia sa slávi cez obrady sv. omše na Bielu Sobotu o 20:00.

Po obradoch bude požehnanie veľkonočných jedál.

Pozývame Vás na poklonu krížu a na adoráciu pri Božom hrobe po obradoch Veľkého piatku až do večera a na Bielu Sobotu po ranných modlitbách do 19:30. 

Môžeme do Božieho hrobu vložiť tie veci, ktorých sa potrebujeme zrieknuť, aby nás mohol oživovať a premieňať Vzkriesený Kristus a tiež vložiť do Božích rúk všetky túžby a plány, aby boli skutočne Božie – pod jeho správou a mocou.

 Na Veľkonočný pondelok budú sv. omše u saleziánov o 6:30, 8:00 a 9:30 a v Bánovej o 7:00 a 9:30.

 Budúci týždeň upratuje v stredu večer po sv. omši skupinka č. 9.