Stále zostáva v platnosti dišpenz od povinnej účasti na bohoslužbách v nedele a sviatky. Od stredy 6. mája bude účasť možná, avšak stále dobrovoľná. Koronavírus je spojený s väčším zdravotným rizikom pre starších, preto nedeľnú
sv. omšu o 8:00 prednostne vyčleňujeme pre ľudí nad 65 rokov.

V kostole možno obsadzovať každú druhú lavicu a sadať si iba na kraj otvorených lavíc a na pripravené stoličky (ktoré prosím neposúvať),  aby sa zachoval 2 metrový odstup. Tí, ktorí sa už nezmestia do kostola, môžu stáť vonku (zabezpečíme ozvučenie), pritom aj tu treba zabezpečiť
2 metrový odstup od ďalších ľudí. Prosíme rodičov s malými deťmi, ktoré „potrebujú“ sa pohybovať, nech ich v tomto čase do kostola neberú.

Pri vstupe do kostola bude k dispozícii stolík s dezinfekciou na ruky. Taktiež je treba tvár zakrývať rúškom.

Sväté prijímanie sa rozdáva do rúk. V rade na sväté prijímanie treba takisto zachovávať dvojmetrové odstupy.

Pri sv. omšiach nebudú asistovať miništranti.

 

Celé vyjadrenie KBS ohľadom uplatňovania pokynov nájdete na adrese: https://m.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20200504033

 

don Ferdinand Kubík, farár