Liturgický kalendár:

 

 

31.12. pondelok Spomienka na Sv. Silvestra, pápeža
1.1.2019 utorok Slávnosť Panny Márie Bohorodičky, prikázaný sviatok
2.1. streda Spomienka na sv. Bazila Veľkého a Gregora Naziánskeho, biskupov a učiteľov Cirkvi
4.1. piatok Prvý piatok v mesiaci
5.1. sobota Prvá sobota (po rannej sv.omši bude pobožnosť Fatimskej soboty)
6.1. nedeľa Slávnosť Zjavenia Pána

 

 

 

Sv. omše 31.12. budú:

U Saleziánov 31.12. o 6:30 a o 16:30 bude sv. omša s ďakovnou pobožnosťou.

 

V Bánovej bude sv. omša s ďakovnou pobožnosťou o 16:30.

 

Pred polnocou 31.12. bude na pol hodinku tichá ADORÁCIA na tiché osobné poďakovanie a vyprosenie si požehnania do Nového roku.

 

Na slávnosť Bohorodičky budú sv. omše podľa nedeľného rozpisu.

 

 

Spovedanie v prvopiatkovom týždni bude okrem časov sv. omší aj vo štvrtok a v prvý piatok hodinu pred večernými sv. omšami.

Požehnanie Trojkráľovej vody. Počas sv. omší na slávnosť Zjavenia Pána budeme požehnávať vodu, ktorú si môžete zobrať domov a požehnať si príbytky.

– Kto by mal záujem o požehnanie príbytku kňazom, môžete sa prihlásiť v sakristii a odovzdať kontakt, aby sme si vedeli naplánovať čas v priebehu januára.

Budúci týždeň upratuje skupinka č. 4.  

 

Všetkým prajeme požehnaný Vianočný čas a radosť zo spoluúčasti na spoločenstve Božej rodiny