Liturgický kalendár:

      saleziáni Bánová
06.07. pondelok sv. Mária Goretti, panna, mučenica ľub. sp. 6:30 17:30 18:30
07.07. utorok bl. Mária Romerová, panna 6:30  17:30 18:30
08.07. streda   6:30  17:30 18:30
09.07. štvrtok   6:30 17:30 18:30
10.07. piatok   6:30  17:30 18:30
11.07. sobota Sv. Benedikt opát,  patrón Európy – sviatok 7:00  20:00 18:30
12.07. nedeľa 15. nedeľa v cezročnom období roku A 6:30 8:00 9:30 20:00   8:00

 

Zmeny časov omší v lete

V nedeľu nie je sv. omša o 11:00 a v sobotu večer (nedeľná sv. omša) je o 20:00.

V piatky nie je celodenná poklona Najsvätejšej sviatosti.

Počas leta nebude zabezpečené pravidelné spovedanie počas sv. omší (ako po minulé roky). V prípade potreby môžete osloviť kňaza.

Ohlášky

sviatosť manželstva chcú prijať Vladimír StaněkMartina Jakubcová, obaja zo Žiliny. Modlíme sa za týchto snúbencov, aby dokázali vytvoriť šťastnú kresťanskú rodinu.

Kresťanský koučing

V budúcu nedeľu (12.7.) v čase od 18:00 do 19:30 ponúka svoju kresťanskú službu pomoci párom, jednotlivcom i skupinám – kresťanský kouč (Ivan Šimko). Bude v návštevnej miestnosti, ktorá je pri vchode do domu od knižnice. Po dohode je stretnutie možné aj v inom čase. (Kontakt: 0948 101 141)

Fotografie z Prvého sv. prijímania

Budete si ich môcť prevziať budúcu nedeľu (12.7.) po sv. omšiach o 8,00 a 9,30.

Pohreb dona Juraja Kyseľa  (farára našej farnosti v rokoch 2003 – 2006)

V piatok 3. júla si ho Pán povolal do večnosti vo veku 75 rokov.  Pohreb bude vo farskom kostole v Kňažej pri Dolnom Kubíne v stredu 8. júla o 14:00 hod. Tam bude aj pochovaný.

Ponuka evanjeliovej kontemplácie podľa Lectio divina: 0705

Budúci týždeň upratuje skupinka č. 6.