Hlavná myšlienka (Strenna) na tento rok 2019

Slovko hlavného predstaveného saleziánov dona Ángel-a Fernández-a Artime-ho

pozri video (klikni):  Svätosť je aj pre Teba