Prvé sväté prijímanie

Svätá Eucharistia završuje uvádzanie do kresťanského života. Tí, čo boli krstom povýšení na hodnosť kráľovského kňazstva a birmovaním hlbšie pripodobnení Kristovi, prostredníctvom Eucharistie majú s celým spoločenstvom účasť na samej Pánovej obete.

Príprava

Prípravu detí na prvé sv. prijímanie tvorí:

 1. Sprevádzanie vo viere rodičmi a účasť detí na hodinách náboženskej výchovy v škole.
 1. Nedeľná sv. omša – vo farskom kostole sv. Jána Bosca v nedeľu o 9.30 hod (aj v Bánovej). Táto sv. omša bude špeciálne zameraná na prípravu detí na prvé sv. prijímanie, ale aj pre rodiny s menšími deťmi.
 1. Spravidla jeden krát do mesiaca bude spoločné stretnutie rodičov a detí podľa rozpisu, ktorý dostanú rodičia na začiatku prípravy. Prvé stretnutie – 14.10.2018

Na stiahnutie: prihláška na prvé sv. prijímanie vo farnosti Žilina-Saleziáni na rok 2018-19

Milí rodičia, prihlasovanie je iba v septembri 2018 podľa info na prihláške. V prípade nejasností sa vždy skontaktujte cez mailovú adresu: zilina.sdb@fara.sk

Pre pre prípravu detí na sv. omše s rodičmi odporúčame: http://zastolom.sk/category/domaca-cirkev/nedelny-bulletin/

Celkom zaujimavý projekt sú trojminútové katechézy s možnosťou stiahnuť si aplikáciu do mobilu: 3MC

Kurz prípravy detí a rodičov na život plnej účasti na Eucharistii (pred 1. sv. prijímaním)

 1. ÚVOD a PRVÁ TÉMA (14.10. o 9:30 je sv. omša u saleziánov v Žiline a po nej nasleduje stretnutie rodičov a detí). Materiály na stiahnutie:ÚVOD a téma: 001 KRST a MODLITBA (v závere je aj niečo navyše); pomôcka: Modlitbová kocka A ak by ste náhodou stratili kartičku, tak si ju môžete stiahnuť na tomto mieste Kartička na sv. omše 2018-19    Niečo špeciálne pre rodičov:  Každý živý kresťan potrebuje okrem modlitby aj Božie slovo (aby modlitba nebola iba monológ). Vrele odporúčame čerpať pravidelne z Božieho Slova (zo Sv. Písma). Veľmi dobrou aplikáciou na pravidelné čítanie sv. Písma podľa tém je https://my.bible.com/sk – skúste si ju nainštalovať do mobilu, alebo počítača a začnite… vhodné je mať aj papierovú-tlačenú verziu sv. Písma.) Nezabúdajme teda na pravidelnú modlitbu živenú dialógom Božieho Slova.
 2. TÉMA (4.11. ) Téma 10- toro (učíme sa počúvať a prejavovať lásku cez to, čo sme počuli) : 10 BOŽÍCH PRIKÁZANÍ
 3. TÉMA (2.12.) Advent – príprava na Vianoce príprava na Vianoce, (priniesť “stromček” na stretnutie 20.1.) Pomôcka – legenda ozdoby  na stromček pre Ježiška
 4. TÉMA (20.1.) Malé opakovanie, radosť z toho, čo už dokážeme a trénujme to, čo treba. Pohľad do priebehu stretka si stiahnete: Čo ide, čo nie a čo s tým
 5. TÉMA (10.2.) O svedomí a čo s ním: Materiál z 5.stretnutia    a pomôcka, ktorú treba používať a priniesť na budúce stretko: Predsavzatie – kartička 1
 6. TÉMA (3.3.) príprava na sviatosť zmierenia: Pomôcka pre rodičov a deti + dôležité info s termínmi + Brožúrka na sv. spoveď- obojstranná tlač
 7. TÉMA (7.4.) O svätej omši: Bohoslužba slova a Bohoslužba obety – materiál pre rodičov (aby vedeli vysvetliť deťom…) – príprava na plnú učasť na Eucharistii – svätá omša a jej časti Opakovanie a preskúšanie ako to chápeme a ako to ide: záverečná “schéma” Pre lepšiu predstavivosť: C.Rivas-Prezivaj_svatu_omsu
 8. TÉMA (5.5.) Rozhovor (preskúšanie) podľa “schémy” alebo podľa otázok: Otázky pre rodičov i deti :-)

Po overení zrelosti dieťaťa (primerané vedomosti a ich uživotňovanie) sa potvrdí alebo odročí termín 1. svätého prijímania.

(Video na malú inšpiráciuhttps://www.youtube.com/watch?v=BxY_eJLBflk  – daj Boha na 1. miesto,  alebo https://www.youtube.com/watch?v=BD7Oq6rRcjw  – Aby sme mohli získať to, čo nemáme, musíme častokrát urobiť to, čo sme doteraz nerobili… :-) – ak potrebujete, tak si nastavte titulky.)