Liturgický kalendár:

saleziáni Bánová
29.06. pondelok Sv. Petra a Pavla – slávnosť – prikázaný sviatok 6:30 17:30 20:00 7:00 17:30
30.06. utorok 6:30  17:30 17:30
01.07. streda 6:30  17:30 18:30
02.07. štvrtok Návšteva Panny Márie – sviatok 6:30 17:30 18:30
03.07. piatok Sv. Tomáša – sviatok 6:30  17:30 18:30
04.07. sobota 7:00  20:00 18:30
05.07. nedeľa Sv. Cyrila a Metoda – vierozvestcov 6:30 8:00 9:30 20:00 8:00

 

Zmeny časov omší

V stredu začína júl a od vtedy nastupuje letný program sv. omší (s jednou úpravou). V nedeľu nebude sv. omša o 11:00 a v sobotu večer (nedeľná sv. omša) nebude o 17:30, ale večer o 20:00.

Uvažujeme od septembra sv. omše v týždni posunúť neskôr, aby to vyhovovalo aj Oratóriu (na 18:30)

V Bánovej budú sv. omše v týždni o 18:30 a v nedeľu o 8:00.

Ohlášky

sviatosť manželstva chcú prijať Jakub HarzekDominika Lukáčiková, obaja zo Žiliny. Modlíme sa za týchto snúbencov, aby dokázali vytvoriť šťastnú kresťanskú rodinu.

sv. Peter a Pavol

V pondelok je prikázaný sviatok. Sv. omše ako v týždni + u Saleziánov o 20:00; v Bánovej + 7:00. v ten deň môžu získať úplné odpustky: Veriaci, ktorý zbožne po­užíva nábožné predmety (napr. ruženec, škapuliar, krížik…) požehnané pápežom alebo biskupom. Tiež ten, kto (od poludnia 28. 6. do polnoci 29. 6.) navštívi katedrálny chrám alebo baziliku „minor“ a tam sa zbožne pomodlí Otče náš a Verím.

Duchovné cvičenia pre ctiteľov Panny Márie

Budú v Saleziánskom dome v dňoch 30. júla – 2. augusta.  Bližšie informácie na tel. č: 0904 274 528. prihlásiť sa možno do 15. júla.

Letné tábory u saleziánov

So začiatkom prázdnin začnú aj letné aktivity: prímestský tábor, pobytové tábory a ďalšie aktivity. Sprevádzajme všetkých účastníkov svojimi modlitbami.

Ponuka evanjeliovej kontemplácie podľa Lectio divina: 0628

Budúci týždeň upratuje skupinka č. 5.