Liturgický kalendár:

28.4. 2019 2. Veľkonočná nedeľa – Nedeľa Božieho milosrdenstva

 

Začalo sa 50-dňové veľkonočné obdobie počas ktorého sa namiesto modlitby anjel Pána modlíme Raduj sa nebies Kráľovná.

 V túto veľkonočnú nedeľu je zbierka na saleziánske dielo v Žiline.

Hodina Božieho milosrdenstva

– Adoráciu na tému Božieho milosrdenstva budeme mať na budúcu nedeľu o 15:00. Srdečne Vás pozývame načerpať milosrdnú lásku podľa prisľúbení, ktoré dal Ježiš sestre sv. Faustíne.

Spoločná reflexia. Do konca prvého veľkonočného týždňa máte možnosť sa ešte zapojiť do spoločnej pôstnej reflexie, ktorú pripravila Žilinská diecéza, a to cez webovú stránku diecézy. Po skončení Veľkonočného obdobia budú spracované odpovede k dispozícii v časopise Naša Žilinská diecéza ako aj na webovej stránke našej diecézy. Ďakujeme za vašu angažovanosť a všetky dobré podnety.

Vyhodnotenie súťaže pozornosti na božie SlovoBudúcu nedeľu po sv. omši o 9:30 budeme mať vyhodnotenie súťaže, nezabudnite prísť všetci, čo ste sa do nej zapojili. Určite ste vyhrali :-).

Budúci týždeň upratuje skupinka č. 1.  

Zbierka na opravu kostola v Bánovej vyniesla minulú nedeľu 1123,30 Eur.

Milý bratia a sestry, v mene komunity saleziánov Vám prajeme požehnané a milostiplné Veľkonočné Sviatky!

 

 

Národný pochod za život

Nezabúdajme na nenarodené deti, na núdznych, znevýhodnených a na našich starkých. Vykúpená ľudskosť Kristom znamená aj to, že žiaden človek by nemal byť obetovaný pre nejaký cieľ.

Postupne budeme pripravovať priestor a možnosti spolupráce aj v tejto oblasti kresťanskej dobročinnej lásky. Podujatím, kde môžeme ísť takmer všetci, je národný pochod za život. Uskutoční sa 22.9.2019 v Bratislave. Treba si rezervovať čas. Bude mať  heslo: Za najmenších z nás. Doplnené bude o tri body: život nenarodeným-pomoc matkám-pravdu spoločnosti. Nezabúdajme na našu povinnosť ohlasovať Evanjelium života, ktoré sa dotýka aj týchto tém.

 

Milý bratia a sestry, v mene komunity saleziánov Vám prajeme požehnané a milostiplné Veľkonočné Sviatky!