Liturgický kalendár:

saleziáni Bánová
21.11. pondelok Obetovanie preblahoslavenej Panny Márie – spomienka 6:30  17:30 17:30
22.11. utorok sv. Cecília, panna a mučenica – spomienka 6:30  17:30 17:30
23.11. streda 6:30  17:30 17:30
24.11. štvrtok sv. Ondrej Dung Lak a spoločníci – mučeníci – spomienka 6:30  17:30 17:30
25.11. piatok Výročie posviacky farského kostola sv. Jána Bosca 6:30  17:30 17:30
26.11. sobota   7:00  17:30 18:30
27.11. nedeľa Prvá adventná nedeľa 6:30 8:00 9:30 11:00 20:00   8:00

 

Požehnávanie adventných vencov

Dnešná nedeľa je poslednou nedeľou liturgického roku, cyklus C. Budúcu nedeľu začína Adventné obdobie. Na začiatku sv. omší požehnáme Adventné vence.

Zbierka na Charitu

Je budúcu nedeľu. Nech Pán bohato odmení Vašu štedrosť. Charitu môžete podporiť aj šekom.

Duchovná obnova určená pre slobodných 25 + mužov a ženy

bude 10. decembra v čase 8:30 – 17:00 v kláštore Školských sestier sv. Františka. Prihlásiť sa môžete do 4. 12. 2022   vyplnením prihlasovacieho formulára. Viac informácií nájdete TU.

Deň otvorených dverí na žilinských cirkevných gymnáziách:

Gymnázium Kráľovnej pokoja: vo štvrtok, 24. novembra o 10:00 hod. (Na Zá-važí 2). Návštevníci si môžu prezrieť učebné priestory školy a oboznámiť sa s podmienkami prijatia na školu. Prihlášky sa odovzdávajú do 20. 3. 2023. Internetová stránka školy: www.sskp.sk  Ďalšie informácie: TU

Gymnázium sv. Františka z Assisi: v piatok 25.novembra 2022. Tam budú poskytnuté informácie o štúdiu v osemročnej a štvorročnej forme gymnázia, o školských zariadeniach. Tiež budú predstavené kritériá prijímacieho konania pre školský rok 2023/2024. Ďalšie informácie: TU

Zbierka na opravu krížov

minulú nedeľu ste v zbierke v Bánovej prispeli sumou 1.290,- €. Ďalšia mimoriadna zbierka už nebude. Chýba ešte 6.200,- €. Opravu môžete podporiť aj individuálne.

Ponuka evanjeliovej kontemplácie podľa Lectio divina – 1120

Budúci týždeň  upratuje skupinka č. 5.