Liturgický kalendár:

  čas sv. omší
8.1 pondelok bl. Titus Zeman – kňaz, mučeník – spomienka 6:30  17:30
9.1 utorok   6:30  17:30
10.1 streda   6:30  17:30
11.1 štvrtok   6:30  17:30
12.1 piatok   6:30  17:30
13.1 sobota   7:00  17:30
14.1 nedeľa Druhá nedeľa – rok B 6:30 8:00 9:30 11:00 20:00

 

Dnešnou nedeľou

sa končí vianočné obdobie a pokračuje obdobie cez rok, liturgická farba zelená.

Rok vďačnosti

V pondelok 8. januára, na sviatok bl. Titusa Zemana začíname sláviť rok vďačnosti – sté výročie príchodu saleziánov na Slovensku.  Toto výročie začneme sláviť sv. omšou o 17:30.

Príprava na Prvé sv. prijímanie

pokračuje budúcu sobotu (13.1.) vo farskom kostole sv. Jána Bosca o 9:00. Pozývame deti aj rodičov.

Duchovná obnova rodín

Budúcu nedeľu 14. januára bude Duchovná obnova pre rodiny. Začíname na sv.omši o 9:30 následne sa presunieme na Oratórium, kde bude program pre rodičov. O deti sa postarajú animátori.

Požehnanie príbytkov

kto má záujem o požehnanie príbytku kňazom, môžete sa prihlásiť v sakristii a odovzdať kontakt, aby sme si vedeli naplánovať čas v priebehu januára.

Ponuka pre slobodných 25+

duchovná obnova na tému Učeník versus fanúšik u Školských sestier v Žiline 20.1.2024. Viac na plagáte.

Fatimská sobota

bude nasledujúcu sobotu 13.1.

Ponuka evanjeliovej kontemplácie podľa Lectio divina0107

Úmysly sv. omší: JANUÁR 2024

Podpora farnosti cez internetbanking načítaním QR kódu

 

Budúci týždeň upratuje skupinka č. 7.