Liturgický kalendár:

saleziáni Bánová
26.9 pondelok   6:30  17:30 17:30
27.9 utorok sv. Vincent de Paul, kňaz  –  spomienka 6:30  17:30 17:30
28.9 streda sv. Václav mučeník – ľub. spomienka 6:30  17:30 17:30
29.9 štvrtok sv. Michal, Gabriel a Rafael, archanjeli – sviatok  6:30 17:30 16:00
30.9 piatok sv. Hieronym kňaz, učiteľ Cirkvi –  spomienka 6:30  17:30 17:30
1.10 sobota sv. Terézia z Lisieux panna, uč. Cirkvi –  spomienka 7:00  17:30 18:30
2.10 nedeľa Dvadsiata siedma nedeľa – rok C 6:30 8:00 9:30 11:00 20:00    8:00 

 

Október, zasvätený Ružencovej Panne Márii

začína v sobotu. Modlitbu sv. ruženca sa v našom kostole modlíme o 17:00 pred sv. omšami od pondelka do soboty. Podstata a význam modlitby posvätného ružnca

Príprava na 1. sv. prijímanie

začne budúcu sobotu 8.10. Prihlásiť dieťa je možné ešte tento týždeň. Zatiaľ sa prihlásilo 32 detí.

Panel pri spovedniciach

upozorňuje na blížiacu sa storočnicu príchodu saleziánov na Slovensku (september 2024).

Jesenná púť na Hore Živčáková pri Turzovke

bude v nedeľu 9. októbra. Pozývajú na ňu farnosť Korňa a Misionári Najsv. Sŕdc Pána Ježiša a Panny Márie. Na hlavnej sv. omši o 11:00, ktorú celebruje otec biskup Tomáš, spieva náš zbor La Famiglia. Ďalšie info je TU.

Zaujímavosti z misijnej práce medzi indiánskym kmeňom SHUAR

sa môžete dozvedieť vo štvrtok na sv. omši od misionára Antona Odrobiňáka. U Saleziánov o 17:30 a v Bánovej o 16:00. Budete mať aj možnosť finančne podporiť jeho misijnú prácu.

Zbierka na seminár

Vďaka Vašej štedrosti sme podporili formáciu našich budúcich saleziánskych kňazov sumou 1.580 € (Žilina – 1.200 €; Bánová – 380,- €). Nech Vám to Pán štedro odmení.

Evanjelizačný koncert kapely ESPÉ s názvom NIE SI TU NÁHODOU

sa uskutoční v piatok 30.09. o 19:30 hod. na Divadelnom námestí v Martine. Vstup je zdarma. Všetky informácie sú na plagáte.

Ponuka pre mladých ľudí vo veku 25-40 rokov

Spoločenstvo kresťanského života (CVX) pozýva na formačné stretnutia v duchu Ignaciánskej spirituality. Bližšie info TU, resp. stretkacvxza@gmail.com.

Ponuka od Inštitútu Communio a Ekuza – 13. ročník festivalu Týždeň kresťanskej kultúry

Na každý deň je pripravené podujatie pre všetky generácie: výstava, diskusie na aktuálne témy, chvály, verejné čítanie Svätého písma, prednáška, turistika alebo divadielko pre najmenších. Viac o každom podujatí nájdete na stránke.

Ponuka evanjeliovej kontemplácie podľa Lectio divina – 0925

Budúci týždeň  upratuje skupinka č. 6.