Liturgický kalendár:

čas sv. omší
13.11 pondelok sv. Artemide Zatti – salezián – spomienka SDB 6:30  17:30
14.11 utorok   6:30  17:30
15.11 streda bl. Magdalena Moranová  ľub. spom. SDB 6:30  17:30
16.11 štvrtok 6:30  17:30
17.11 piatok sv. Alžbeta Uhorská – rehoľníčka – spomienka 6:30  17:30
18.11 sobota Posviacka bazilík sv. Petra a Pavla – ľub. spomienka 7:00  17:30
19.11 nedeľa Tridsiata tretia nedeľa – rok A 6:30 8:00 9:30 11:00 20:00

 

Predkrstná náuka

bude nasledujúcu sobotu 18. novembra o 10:00 v aule D. Prihlásiť sa môžu rodičia a krstní rodičia aj v čase pred narodením dieťaťa. Dostanete sa tam do 10:00 cez kostol.

Zapisovanie úmyslov na sv. omše

na mesiace december 23 a január 24 bude v sobotu (18. 11.) po rannej sv. omši v saleziánskej knižnici.

Diecézne stretnutie mládeže KRÁĽOVSKÝ VÍKEND

otec biskup Tomáš pozýva mladých na slávenie 38. svetového dňa mládeže na Nedeľu Krista Kráľa (25. – 26. 11.) v priestoroch Gymnázia sv. Františka z Assisi v Žiline. Prihlasovanie prebieha pomocou online formulára do 17. novembra. K prihlasovaciemu formuláru sa dostanete pomocou naskenovania QR kódu na plagáte, alebo aj TU 

Spevácky zbor La Famiglia hľadá nových spevákov

pozývame každého, kto má chuť spievať a takýmto spôsobom slúžiť vo farnosti. Zbor spieva raz do mesiaca na sv. omši a vždy na veľké sviatky ( Vianoce, Veľká noc, hody,…). Skúšky sú každú nedeľu o 17:30 na oratóriu. Ponuka je pre dospelých od 20 rokov, ale privítame radi aj mladšie ročníky. Záujemcovia sa môžu hlásiť túto, alebo budúcu nedeľu pred začiatkom skúšky na oratóriu.

Dom, ktorý prijíma

Finišujú práce na stavbe vstupnej haly, sú namontované okná aj dvere, výťah takmer dokončený. Čakajú nás záverečné dokončovacie práce na streche, fasáde ale  predovšetkým v interiéri. Súbežne sa pripravujeme na dokončenie časti mramorovej dlažby kostola a položenie novej keramickej dlažby v priestore vstupu do kostola z priestoru novostavby. Prosíme vás o modlitebné sprevádzanie a finančnú podporu. Vďační saleziáni.

Pozývame slobodných, ktorí vo viere hľadajú životného partnera

na zoznamovací večer – speed dating katRande 24. 11. o 18. hod. v kaviarni Cafe Kupe, Burianova medzierka. Viac informácií na nástenke.

Deň otvorených dverí na školách

  • na Gymnáziu sv. Františka Asiského 14. 11.
  • na SOŠ sv. Jozefa Robotníka 8. 12.
  • na Obchodnej akadémii sv. Tomáša Akvinského 16. 11. (hod. 9-17) a 5. 12. (hod. 10-14)

Podrobnosti nájdete na nástenke.

Ponuka evanjeliovej kontemplácie podľa Lectio divina1112

Úmysly sv. omší:       NOVEMBER 2023  

Podpora farnosti cez internetbanking načítaním QR kódu

 

Budúci týždeň  upratuje skupinka č. 8.