Liturgický kalendár:

saleziáni Bánová
18.04. pondelok Pondelok vo veľkonočnej oktáve 6:30 8:00 9:30   8:00 
19.04. utorok Utorok vo veľkonočnej oktáve 6:30  17:30 17:30
20.04. streda Streda vo veľkonočnej oktáve 6:30  17:30 17:30
21.04. štvrtok Štvrtok vo veľkonočnej oktáve 6:30  17:30 17:30
22.04. piatok Piatok vo veľkonočnej oktáve 6:30  17:30 17:30
23.04. sobota Sobota vo veľkonočnej oktáve 7:00  17:30 18:30
24.04. nedeľa Nedeľa Božieho milosrdenstva 6:30 8:00 9:30 11:00 15:30 20:00    8:00 

 

Veľkonočná nedeľa

Toto je deň, ktorý učinil Pán; plesajme a radujme sa z neho. Aleluja. Takto oslavujeme celý týždeň ten deň, v ktorý Pán Ježiš zvíťazil nad smrťou a hriechom. Dnes končí Veľkonočné trojdnie a začína Veľkonočná oktáva, ktorú ukončíme Nedeľou Božieho milosrdenstva.

Počas 50-dňového veľkonočného obdobia sa namiesto modlitby Anjel Pána modlíme Raduj sa nebies Kráľovná.

Dnešnou zbierkou podporujete činnosť saleziánov v Žiline. Nech Vám Pán bohato odmení Vašu štedrosť.

Veľkonočný pondelok

sv. omše u saleziánov o 6:30, 8:00 a 9:30; v Bánovej o 8:00. večer sv. omše nie sú. V ostatné dni týždňa sú sv omše tak, ako bývajú v týždni.

Stretnutie s prvoprijímajúcimi a ich rodičmi

bude  budúcu nedeľu (24.4.) na sv. omši o 15:30. Pri sv. omši budú pokrstené dve deti, ktoré sa tiež pripravujú na Prvé sv. prijímanie. Korunku sa pomodlíme o 15:00.

Detský zbor

Pozývame všetky deti od prvého ročníka základnej školy na detský zbor, ktorý svojim spevom sprevádza nedeľné detské sväté omše. Skúšky zboru bývajú v piatky od 16:00 do 17:00 na oratóriu vo veľkej klavírnej miestnosti. Najbližšia skúška bude v piatok.

Ohlášky

Kánonické manželstvo chcú uzavrieť Marek Števuliak pochádzajúci z farnosti Hladovka a Kamila Gáliková, pochádzajúca z našej farnosti;

taktiež Peter Konštiak pochádzajúci z  farnosti Zástranie – Budatín a Renáta Sedliačková, pochádzajúca z našej farnosti.

Duchovná obnova pre slobodných 25 + (mužov a ženy)

v kláštore Školských sestier sv. Františka v sobotu v čase 8:30 – 17:00. Program zahŕňa: modlitbu,  zdieľanie, prednášky, ticho, rozhovory, sv. omšu…  Viac info nájdete TU. Prihlásiť sa môžete do 18. apríla na: obnova25plus@gmail.com alebo cez web: skolskesestry.sk vyplnením prihlasovacieho formulára

Pána Františka Vinša, otca nášho bývalého farára Dominika Vinša

si Pán na Svätú sobotu vo veku 89 rokov života, povolal do večnosti. Odpočinutie večné daj mu Pane

Ponuka evanjeliovej kontemplácie podľa Lectio divina – 0417

Poďakovanie

všetkým, ktorí sa podieľali na dôstojnom slávení obradov veľkonočného trojdia (koncelebrantom, orchestru na čele s Barborou Brosovou , miništrantom, ktorých viedol Peter Gábor, kostolníkom, aranžérom a všetkým ľuďom, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom podieľali na príprave a aj účasti obradov. Vďaka orchestru aj za službu nahrávania hymny na X. svetové stretnutie rodín.

 

Budúci týždeň  upratuje skupinka č. 3. 

Milí bratia a sestry, v mene komunity saleziánov
Vám prajeme požehnané a milostiplné Veľkonočné Sviatky!