Liturgický kalendár:

saleziáni Bánová
13.06. pondelok sv. Anton Paduánsky – spomienka 6:30  17:30 17:30
14.06. utorok   6:30  17:30 17:30
15.06. streda 6:30  17:30 17:30
16.06. štvrtok Najsv. Kristovho Tela a Krvi – prikázaný sviatok 6:30 17:30 20:00 7:00 17:30
17.06. piatok   6:30  17:30 17:30
18.06. sobota Sviatosť birmovania o 10:00 7:00  17:30 18:30
19.06. nedeľa 12. nedeľa – rok C 6:30 8:00 9:30 11:00 20:00    8:00 

 

Prikázaný sviatok Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi

povinnosť účasti na sv. omši môžete splniť v stredu predvečer sviatku o 17:30, vo štvrtok aj na osobitných sv. omšiach o 20:00 u Saleziánov a v Bánovej aj ráno o 7:00.

62 deti pristúpilo v sobotu k prvému sv. prijímaniu

počas týždňa budú chodiť na sv. omšu v rovnošate. Sprevádzajme ich modlitbou, aby nevypŕchalo z ich sŕdc nadšenie pre Krista.

Bezprostredná príprava pre prijatie sviatosti  birmovania

V sobotu (18.6.) o 10:00 generálny vikár žilinskej diecézy mons. Marek Hriadel udelí sviatosť birmovania 65 birmovancom. Prijatiu sviatosti bude predchádzať od stredy do piatku TROJDNIE počas večerných sv. omší s krátkou pobožnosťou a po nich:

  • STREDA (15.6.) nácvik piesní, liturgie, čítaní,…
  • ŠTVRTOK (16.6.) nácvik liturgie, piesni
  • PIATOK – (17.6.) od 14.30 – sv. zmierenia pre birmovancov a birmovných rodičov

Diecézna duchovná príprava na X. svetové stretnutie rodín (22. – 26. jún 2022)

Na ON LINE katechézu sa môžete pripojiť v nedeľu o 16.00 hod. cez diecéznu stránku www.ssr2022.sk

Kňazská vysviacka dvoch saleziánov

bude v sobotu 25. júna o 10:30 v kostole sv. Gorazda a spoločníkov v Košiciach. Novokňaz Ján Butkovský bude slúžiť primičnú sv. omšu v našom farskom kostole v nedeľu 3. júla o 11:00. hod.

Letné podujatia nášho strediska 

na ne sa dá prihlásiť iba elektronicky cez domkazilina.sk.

Ponuka evanjeliovej kontemplácie podľa Lectio divina – 0612

Budúci týždeň  upratujú rodičia birmovancov.