Liturgický kalendár:

saleziáni Bánová
20.06. pondelok 6:30  17:30 17:30
21.06. utorok sv. Alojz Gonzága – spomienka 6:30  17:30 17:30
22.06. streda 6:30  17:30 17:30
23.06. štvrtok Narodenie sv. Jána Krstiteľa – slávnosť  6:30 17:30 17:30
24.06. piatok Najsvätejšieho Srdca Ježišovho – slávnosť 6:30  17:30 17:30
25.06. sobota Nepoškvrnené srdce Panny Márie – spomienka 7:00  17:30 18:30
26.06. nedeľa Trinásta nedeľa – rok C 6:30 8:00 9:30 11:00 20:00    8:00 

 

65 mladých (a dospelých) v sobotu prijal sviatosť birmovania

Sprevádzajme ich modlitbou, aby sa otvárali pôsobeniu Ducha Svätého.

Diecézna duchovná príprava na X. svetové stretnutie rodín

Otec biskup Tomáš nás vyzýva:

Drahé rodiny, na budúci týždeň sa uskutoční výnimočná udalosť pre rodiny: 10. svetové stretnutie rodín v Ríme s pápežom Františkom. Ten si želá, aby sa na budúcu nedeľu stretli rodiny po celom svete aj v diecéznych mestách so svojimi biskupmi. Pozývam vás preto na diecézne stretnutie rodín, ktoré sa uskutoční v kostole na Vlčincoch na budúcu nedeľu 26. júna. 

Začneme spoločným slávením Eucharistie o 11.00 a modlitbou Anjel Pána v spojení so Svätým Otcom a s rodinami na stretnutí v Ríme. Popoludní je pre vás pripravený hodnotný a zaujímavý program pre celú rodinu.

Viac informácií nájdete na farskej výveske, ako aj na diecéznej stránke alebo na stránke ssr2022.sk. Cez tieto stránky sa dnes večer (v nedeľu) o 19.00 môžete pripojiť aj ku štvrtému online zastaveniu rodín v rámci duchovnej prípravy.  

Zo srdca vám žehnám a teším sa na stretnutie s vami.

Váš biskup Tomáš.

Kňazská vysviacka dvoch saleziánov

bude v sobotu o 10:30 v kostole sv. Gorazda a spoločníkov v Košiciach. Novokňaz Ján Butkovský bude slúžiť primičnú sv. omšu v našom farskom kostole v nedeľu 3. júla o 11:00. hod.

12. DIECÉZNA PÚŤ RODÍN vo Višňovom,

bude na budúci víkend 25. a 26. júna 2022. V sobotu o 18:00 h bude svätú omšu slúžiť o. Marián Kuffa a v nedeľu o 11:00 h o. Ľuboš Václavek. Počas púte zaznejú rôzne svedectvá, modlitba posvätného ruženca, krížová cesta a tiež bude možnosť sv. spovede. Program je na nástenke.

Zbierka Na dobročinné diela Svätého Otca

Halier sv. Petra bude v budúcu nedeľu. Nech Pán odmení Vašu štedrosť.

Letné podujatia nášho strediska 

na ne sa dá prihlásiť iba elektronicky cez domkazilina.sk.

Pozývame rodiny, deti, mladých na

zatvorenie oratka, ktoré nebude túto nedeľu (ako bolo oznámené minulú nedeľu), ale až  budúcu nedeľu po primičnej svätej omši Janka Butkovského. Okrem možnosti stretnúť sa, občerstvenia a hier bude možnosť prihlásiť sa do stretiek a krúžkov na ďalší školský rok 2022/23. Tak neváhajte, aby ste to stihli, za ešte výhodnejších podmienok.

Sviatok Božského Srdca Ježišovho v Bánovej

v piatok 24.6. v Banovej  máme aj slávnosť zasvätenia kostola. Pozývame všetkých veriacich na slávnostnú sv. omšu o 17.30 hod. Hlavným celebrantom bude don Štefan Urban a kazateľom predstavený kapucínov páter Michal
Varga
OFMcap.

Pripravujeme aj aktivity pre deti v škole, ale  aj v Domci – každý piatok od 16.00.

Deti si môžu na sv. omšu priniesť ako obetný dar vyrobené alebo nakreslené srdiečko.

Ak sa zapojíte, pripravujeme aj agape po sv. omši, na ktoré ste všetci pozvaní.

Prosíme ženy – kuchárky, ktoré môžu napiecť drobné koláčiky o podelenie sa s ostatnými.

Ponuka evanjeliovej kontemplácie podľa Lectio divina – 0619

Budúci týždeň  upratuje skupinka č. 1.