Liturgický kalendár:

  saleziáni Bánová
27.06. pondelok   6:30  17:30 17:30
28.06. utorok sv. Irenej, biskup, mučeník – spomienka 6:30  17:30 17:30
29.06. streda Sv. Peter a Pavol – slávnosť 6:30  17:30 20:00 7:00 17:30
30.06. štvrtok    6:30 17:30 8:00 17:30
1.07. piatok Prvý piatok 6:30  17:30 18:30
2.07. sobota Navštívenie prebl. Panny Márie – sviatok 7:00  20:00 18:30
3.07. nedeľa Štrnásta nedeľa – rok C 6:30 8:00 9:30 11:00 20:00    8:00 

 

Prikázaný sviatok sv. Petra a Pavla

je to pracovný deň, ale snažme sa ho viac prežiť s Pánom. Povinnosť účasti na sv. omši môžete splniť v utorok predvečer sviatku o 17:30, v stredu aj na osobitných sv. omšiach o 20:00 u Saleziánov a v Bánovej aj ráno o 7:00. Veriaci, ktorý v ten deň (od poludnia 28. 6. do polnoci 29. 6.) navštívi katedrálny chrám (alebo baziliku „minor“) a tam sa zbožne pomodlí Otče nášVerím v Boha, môže za obvyklých podmienok získať úplné odpustky.

Zbierka Na dobročinné diela Svätého Otca

Halier sv. Petra“ je dnes. Nech Pán odmení Vašu štedrosť.

Prvý piatok

Spovedáme počas sv. omší a vo štvrtok a piatok hodinu pred sv. omšou.

Primície novokňaza

Novokňaz Ján Butkovský, SDB bude slúžiť primičnú sv. omšu v našom farskom kostole budúcu nedeľu 3. júla na osobitnej sv. omši o 11:00. hod.

Ponuka pre slobodné dievčatá a mladé ženy (18 – 30 rokov)

Ak túžite po čase strávenom s Bohom, chcete spoznať nových ľudí, zažiť spoločenstvo, spoločnú prácu, svedectvá a rozhovory so Školskými sestrami, pozývame vás do Katolíckeho domu od  3. do 6. augusta. Program zahŕňa: modlitbu, zdieľanie, prednášky, ticho, rozhovory, sv. omšu, spoločnú prácu … Viac info na TU.

Kultúrno-duchovné podujatie MLADOSŤ – NÁDEJ BUDÚCNOSTI

je v sobotu 2. júla poobede v Skalnom sanktuáriu Božieho milosrdenstva na hore Butkov. Svätá omša je o15.30 hod. Viac info na nástenke.

Cyrilometodské dni v Terchovej

začnú v nedeľu (3.6.) a pokračujú dochovno-kultúrnym programom do utorka (5.6.). Program je na nástenke.

X. svetové stretnutie rodín

Dnes (nedeľa) otec biskup Tomáš v kostole na Vlčincoch sa stretne s rodinami na diecéznom stretnutí rodín. Program sa začína spoločným slávením Eucharistie o 11:00 a modlitbou Anjel Pána v spojení so Svätým Otcom a s rodinami na stretnutí v Ríme. Popoludní je pripravený hodnotný a zaujímavý program pre celú rodinu. Nájdete ho TU.

Omšový poriadok počas prázdnin

Od začiatku júla (piatok) prechádzame na letný režim sv. omší. V nedeľu nebude sv. omša o 11:00, v sobotu večerná sa posúva zo 17:30 na 20:00, v Bánovej v týždni bude sv. omša každý deň o 18:30. Keďže viacerí spolubratia budú na prázdninových podujatiach, budú obmedzenia aj pri spovedaní. Farské záležitosti vybavujte po telefonickom (či mailovom) dohovore.

Letné podujatia nášho strediska 

na ne sa dá prihlásiť iba elektronicky cez domkazilina.sk.

Pozývame rodiny, deti, mladých na zatvorenie oratka,

ktoré nebude túto nedeľu (ako bolo oznámené minulú nedeľu), ale až  budúcu nedeľu po primičnej svätej omši dona Janka Butkovského. Okrem možnosti stretnúť sa, občerstvenia a hier bude možnosť prihlásiť sa do stretiek a krúžkov na ďalší školský rok 2022/23. Tak neváhajte, aby ste to stihli, za ešte výhodnejších podmienok.

Sv. omša na záver školského roka v Bánovej

bude vo štvrtok ráno o 8:00 v kostole Božského Srdca.

Povzbudenie na prázdninové obdobie

Naše telo, aj psychika, potrebujú si odpočinúť. Ale naša duša potrebuje stále sa napĺňať Božou milosťou. Počas ciest na dovolenku nenechávajme Pána doma, zoberme si Ho so sebou, nezabúdajme na modlitby a na účasť na sv. omšiach.

Ponuka evanjeliovej kontemplácie podľa Lectio divina – 0626

Budúci týždeň  upratuje skupinka č. 2.