Liturgický kalendár:

saleziáni Bánová
18.7. pondelok   6:30  17:30 18:30
19.7. utorok   6:30  17:30 18:30
20.7. streda 6:30  17:30 18:30
21.7. štvrtok   6:30  17:30 18:30
22.7. piatok sv. Mária Magdaléna – sviatok  6:30  17:30 18:30
23.7. sobota sv. Brigita rehoľníčka – sviatok patrónky Európy 7:00  20:00 18:30
24.7. nedeľa Sedemnásta nedeľa – rok C 6:30 8:00 9:30 20:00    8:00 

 

Svetový deň starých rodičov a seniorov

sa bude sláviť budúcu nedeľu (24. 7.). Motto: „Ešte aj v starobe budú prinášať ovocie“ (Ž 92, 15). V tento deň dáva Cirkev možnosť získať plnomocné odpustky:

  • pre veriacich, ktorí sa zúčastnia na svätej omši, ktorej bude vo Vatikánskej bazilike predsedať pápež František. Podobne ich budú môcť získať chorí, ktorí budú slávenie sledovať na diaľku z domu.
  • pre tých, ktorí venujú čas návšteve seniorov v núdzi – chorých, osamelých či hendikepovaných, a to buď osobne, alebo aj virtuálne cez komunikačné prostriedky.
  • rovnaké odpustky získajú seniori, chorí a všetci tí, ktorí „nebudú môcť z vážneho dôvodu opustiť svoje domovy a duchovne sa zapoja do posvätného slávenia Svetového dňa, obetujúc milosrdnému Bohu svoje modlitby, bolesti a utrpenia svojho života, osobitne počas prenosov pápežových slov a rôznych slávení prostredníctvom médií“.

Pozvánka na púť ku kaplnke sv. Anny

organizuje ju Žilinská diecéza a farnosť Lednické Rovne v sobotu a nedeľu (23. – 24. júla) pri príležitosti Dňa starých rodičov a seniorov. Otec biskup pozýva veriacich našej diecézy, osobitne starších, na túto púť, ktorá je v našej diecéze už niekoľko rokov spojená s prejavením úcty a vďaky našim starým rodičom a seniorom. Viac info je na nástenke. Mimoriadny vlak z Trenčianskej Teplej.

Zlodej vo farskom kostole sv. Jána Bosca

bolo to minulú nedeľu (10.7.). Zlodej na pravé poludnie bočným oknom vošiel do kostola a rozbil tri drevené pokladničky a pokladničku na dukáty a zobral ich obsah. Pokúšal sa dostať aj k pokladničke pri časopisoch, ale to sa mu nepodarilo.

Prosím sledujte podozrivé osoby v našom okolí. Taktiež nepodporujte tých, ktorí po sv. omšiach vyberajú peniaze na rôzne účely. Môžte im dať hlinený dukát.

Ponuka evanjeliovej kontemplácie podľa Lectio divina – 0717

Budúci týždeň  upratuje skupinka č. 5.